magsinrydeback1

Kvistofta kyrka
är en kyrka som ligger i Kvistofta församling i Helsingborg kommun.

 Ursprungligen bestod kyrkan av ett långhus, kor och absid och uppfördes i sandsten omkring år 1200. Flera tillbyggnader har gjorts, framför allt under 14- och 1500-talet då torn, valv och vapenhus tillkom. Under denna period fick kyrkan även sina kalkmålningar som idag enbart är bevarade i vapenhuset, med sina ståtliga ribbvalv från 1470-talet.

 Bland interiörerna märks dopfunten som är av italiensk alabaster, ett marmorliknande mineral. Den var ursprungligen avsedd att pryda en rysk storfurstes trädgård. På den långa sjövägen från Italien till Ryssland någon gång på 1870-talet förliste skeppet som fraktade den utanför Rydebäck.

 Urnan bärgades och såldes på vrakgodsauktion inne i Helsingborg till den tyske patronen Carl Holtfreter som ägde Rydebäcks gård. 1881 skänkte Holtfreter urnan till Kvistofta kyrka.

Foto: Jan Heidne

Klickar du på bilden

blir den större.