FÖDELSEDAGAR JANUARI 2018

Tore Gustav Andersson,
Rydebäck
Fyller 95 den 18 januari
 
Sven Johan Nilsson
Rydebäck
Fyller 90 år den 4 januari

Annette Henny Zaczek
Rydebäck
Fyller 80 år  den 12 januari
 
Sven Erik Roland Söderstjerna
Rydebäck
Fyller 80 år den 31 januari
 
 Leif Otto Schönbeck
Rydebäck
Fyller 75 år  den 5 januari
 
Arne Lars Tommy Lindahl
Rydebäck
Fyller 75 år den 7 januari
 
Margareta Elisabet Kvennefors
Rydebäck
Fyller 75 år den 17 januari
 
Bo Ingvar Johansson
Rydebäck
Fyller 75 år den 22 januari
 
Jan Åke Heidne
Rydebäck
Fyller 75 år den 28 januari
 
Bo Arne Magnus Nygren
Rydebäck
Fyller 75 år den 29 januari 

Lars Ronny Christer Persson
Rydebäck
Fyller 70 år  den 8 januari
 
Christer Gunnar Edman
Rydebäck
Fyller 70 år den 14 januari
 
Inga-Greta Sollenhammar
Rydebäck
Fyller 70 den 14 januari
 
Bo Kjell-Arne Olsson,
Rydebäck
Fyller 70 år den 20
 
Nils Ronny Nilsson,
Rydebäck
Fyller 70 år den 26 januari
 
Christina Undine Evelyn Callin
Rydebäck
Fyller 70 år den 29 januari
 
Inga Kristina Svensson
Rydebäck
Fyller 70 år  den 30 januari
 

Har vi glömt någon, kontakta gärna
magasinrydeback@gmail.com


 

klicka på v år loggo för mer information.