magsinrydeback1

    
FÖDELSEDAGAR I APRIL

Inga Lola Gladies Arnbäck
Rydebäck
fyller 90 år  den 28 april 

Rolf Göran Christer Lindeberg
Rydebäck
fyller 70 år den 29 april
 
Kaj Bengt Werner Andersson
Rydebäck
fyller 70 år den 29 april


FÖDELSEDAGAR I RYDEBÄCK
I MAJ

Maj-Britt Elsie Hilda Lindeberg
Fyller 90 år  den 18 maj

Astrid Tatjana
Fyller 85 år  den 5 maj
 
Lennart Sven Tage Eriksson
Fyller 80 år  den 4 maj
 
Ulf Johan Johansson
Fyller 75 år  den 2 maj
 
Anders Fredrik Wiksten
Fyller 75 år 3 maj
 
Inga Elisabeth Dahlström
Fyller 75 år  den 8 maj
 
Lis Carlsen
Fyller 75 år  den 8 maj
 

Jennifer Anne Aspenberg
Fyller 75 den 8 maj

 
Sonny Axel Engqvist,
Fyller 75 år  den 9 maj
 
Leif Birger Borgström
Fyller 75 år  den 19 maj
 
Lars Erik Wilhelm Högberg
Fyller 75 år  den 24 maj
 
Kerstin Viola Elisabeth Edman
Fyller 75 år  den 24 maj
 
Axel Lars Ove Nilsson
Fyller 75 år den 29 maj
 
Per Artur Fernström
Fyller 75 år  den 31 maj

Har vi glömt någon, kontakta gärna
magasinrydeback@gmail.com


 

klicka på v år loggo för mer information.