magsinrydeback1
Talgoxe 23 oktober 2018
Talgoxe 23 oktober 2018
Härgern den 28 augusti 2017 foto jan heidne
Härgern den 28 augusti 2017 foto jan heidne
Lämnar bostaden
Lämnar bostaden
Häger vid våtmarken foto;jan heidne
Häger vid våtmarken foto;jan heidne
Blåmes på grindögatan 19 mars
Vanja 3 september Rydebäcksdag
Dyk?
24 april på grindögatan
Foto: Jan Heidne
Hälsar på vid Grindögatan
Vid våtmarken i Rydebäck 15 januari foto:jan heidne
Gäss vid Rydebäcksstrand 10 januari 2016

Här flyger vår häger från våtmarken i Rydebäck,inte för långt hoppas vi , foto:Jan Heidne

Häger vi våtmarken i Rydebäck 15 januari 2017 foto: jan heidne
Jag är störst!
dyk 1
Grindögatan 24 april
Foto:Jan Heidne
Johan med sin hund rydebäcksdagen 3 september
Upp!
Nattgäst 27 maj på Grindögatan
Besök på Grindögatan 24 april

Obs! Klickar du på bilder på
denna sida blir dom större.
Om dom inte blir större är det
fel på killen som är ansvarig för
sidan. Skriv  då till honom:
heidne@hotmail.com.

2017 15 januari foto:jan Heidne

Foto: Louise Eberstéen

Blåsippor i rydebäck
Härger 10 januari vid Heabäcken

Foto: Louise Eberstéen

Istest den 10 januari 2016

Stork i vallåkra, foto: Louise Eberséen

Mer djurliv vid våra sjöar i Rydebäck